<< Attende

Transport

Buss til Vadheim
Det er sett opp buss utover til Vadheim etter festen. Buss går 0230 frå oppanfor Byporten. Om bussen vert full er det første mann til mølla. 50,- pr. person uansett kor langt ein skal (max til Vadheim). Det er ikkje høve til å bestille plass på denne ruta.

Buss til Balestrand
Det vert sett opp buss til Balestrand. Avgang 0230 frå bak Byporten. For bestilling: Ta kontakt med Balestrand Taxi på telefon 95956113 innan fredag 1. juni kl. 18.00. Pris pr. person: 300,- (kun transport)
Med atterhald om nok bestillingar. Begrensa tal plassar - så først til mølla-prinsippet gjeld.